Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners

Studentmedarbetare är en del av Drivhuset Kalmars projekt ”studenter som intra- och entreprenörer” och syftar till att utveckla universitetsstudenters kunskaper samt möjliggöra att ung kompetens stannar inom näringslivet i Kalmar Län.

Projektet stödjs av Kalmar Kommun, Regionförbundet i Kalmar Län samt Linnéuniversitetet.

Drivhuset hjälper studenter på eftergymnasial nivå att tillgodose sig kunskaper inom entreprenörskap och hjälper till att utveckla studenters idéer till faktiska företag.

Vill ni veta mer om Drivhuset Kalmar, besök vår hemsida www.drivhuset.se/kalmar eller mejla oss på kalmar@drivhuset.se