Riskanalys kemikaliehantering

Riskanalys kemikaliehantering

Orter: Kalmar.

Arbetsgivare: Cecilia Ahlgren, kvalitets- och miljösamordnare, ekonomi-enheten.

Bakgrund

Kalmar kommun köper varje år in ett stort antal kemiska produkter till verksamheten. Det handlar om allt från rengöringsmedel och oljor, till målarfärg och växtskyddsmedel. I det verktyg för kemikaliehantering (iChemistry) som kommunen använder finns möjlighet att utföra riskanalyser och ta fram instruktioner på lämpliga aktiviteter för att öka säkerheten vid användning av kemikalierna.


Målet är att riskanalyser ska finnas för flertalet av kemikalierna samt att riskanalyser utförs på ett effektivt, säkert och enhetligt sätt vid kommunens samtliga verksamheter.

Arbetsbeskrivning

Arbetet som studentmedarbetare inom kemikaliehantering innebär att du ska hjälpa till med att utföra riskanalyser för kemikalier.

Inledningsvis kommer du att bli introducerad i kommunens arbete, rutiner gällande kemikaliehantering samt iChemistrys funktioner.

Kvalitets- och miljösamordnaren vid kommunledningskontoret kommer att vara din handledare.

Arbetet kommer att planeras tillsammans med kommunens miljösamordnare (det finns åtta stycken – en på varje förvaltning). Riskanalyserna utförs sedan tillsammans med berörd personal med hjälp av den guide som finns i verktyget.

I slutet av uppdraget önskas en summering av hur arbetet gått och presentation av de erfarenheter som erhållits under genomförandet.  

Arbetsuppgifter

  • Tillsammans med personal vid förvaltningarna genomföra riskanalyser för aktuella kemikalier
  • Registrera genomförda riskanalyser i verktyget för kemikaliehantering.
  • Sammanställa och redovisa genomfört arbete.

Kvalifikationer

För att kvalificera dig för detta uppdrag ska du studera inom ett utbildningsprogram på högskola eller universitet och ha avslutat minst 60 hp. Du ska fortsätta dina studier under hela uppdragstiden.

Vi tror att du läser miljövetenskap, miljöanalys, miljöriskanalys, miljö och energi, kemi eller motsvarande.

Uppdraget innebär kontakter med medarbetare i kommunen och du behöver ha ett intresse av att arbeta med människor och skapa relationer och nätverk. Du är bra på att komma överens med personer på alla nivåer och visar intresse och respekt för andra. Du kan arbeta självständigt utifrån de uppdrag du får men lyssnar på och rådfrågar andra för att kunna utföra arbetet på bästa sätt.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad anställning enligt studentmedarbetaravtalet.

Deltid ca 8 timmar/vecka. Planeras efter dialog.

Tidsplan: 1/3 – 31/12 2020 (med uppehåll 1:a juli till 7:e augusti)
Löneform: Timlön.

Ansökan

Handlingarna som ska bifogas är CV, personligt brev (max en sida) samt ett utdrag på vilka kurser som genomförts på universitetet.


Märk din ansökan med:
Studentmedarbetare – Riskanalys kemikaliehantering.

Ansökan ska vara Kalmar kommun tillhanda senast den 30/11 2019.

Kontaktpersoner

Cecilia Ahlgren, kommunövergripande kvalitets- och miljösamordnare
cecilia.ahlgren@kalmar.se

Facklig företrädare nås via kommunens växel.

Ansökan

Skicka in din ansökan via formuläret här nedan. Din ansökan skickas direkt till arbetsgivaren och till Drivhuset i Kalmar (som endast använder uppgifterna för att föra statistik över antalet ansökningar).