Anställ en studentmedarbetare

Vad är en studentmedarbetare?

En studentmedarbetare är en universitets- eller högskolestudent som har en avlönad och timbaserad anställning parallellt med studierna. Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för studentens utbildning och det ska vara avgränsade uppdrag med uppgifter som är angelägna att få utförda, men som inte ryms inom den ordinarie verksamheten.

Därför ska ni anställa en student!

Vill er verksamhet ha fler unga, nyfikna och drivna personer är detta ett fantastiskt möjlighet för er att träffa dagens studenter -morgondagens stjärnor!

Att anställa en studentmedarbetare är ett enkelt sätt för er att få ny och relevant kunskap till er verksamhet och kompetenssäkra framtiden!

Ni hjälper även till att ge studenter kvalificerad erfarenhet och meriter samtidigt som kunskap och kompetens behålls inom länet. Genom att anställa en student hjälper ni till att främja kontakten mellan studenter, lärosäten och lokala arbetsplatser.

Hur går det till?

Drivhuset fungerar som den samlande punkten som dels samlar in relevanta studentmedarbetartjänster och dels når ut till relevanta studenter. Genom att skicka in en jobbannons till oss på Drivhuset hjälper vi er med att hitta duktiga och drivna studenter till just er verksamhet.

Läs gärna vår informationsfolder nedan om vad som krävs av er som arbetsgivare för att kunna anställa en studentmedarbetare. Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på Drivhuset i Kalmar.

Kontakta oss!

Kontakta vår Projektledare Emma på emma.pettersson@drivhuset.se om du vill boka ett möte för att diskutera hur ni skulle kunna anställa en student, eller om du har några frågor.

Vanliga frågor och svar

En studentmedarbetare är någon som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning, och som samtidigt utför ett kvalificerat arbete parallellt med – och kopplat till sina heltidsstudier.

 • Alla som studerar på universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning inom de arbetsområden som faller inom ramen för avtalsslutande arbetstagarorganisationer (till exempel jurister, ekonomer, civilingenjörer, samhällsvetare, systemvetare och kommunikationsvetare).
 • För att båda parter ska få så stor behållning som möjligt av utbytet är det viktigt att fundera på och ta ställning till hur långt fram i sin utbildning som studentmedarbetaren ska ha kommit.
 • En studentmedarbetare tillför nya perspektiv och har ”färsk” kunskap inom sitt område, samtidigt som de bidrar med engagemang och idéer till din organisation.
 • Effektiviteten ökar då du får tillgång till kvalificerad arbetskraft där du idag saknar resurser, till exempel vid projekt och utredningar. Arbetsuppgifter kan också fördelas på ett sätt som avlastar övriga medarbetare vid till exempel arbetstoppar.
 • Du stärker ditt och hela sektorns arbetsgivarvarumärke, på både kort och lång
  sikt. Nöjda studentmedarbetare pratar väl om arbetsplatsen och återkommer sannolikt i högre grad till sektorn efter avslutad utbildning.
 • Genom studentmedarbetare kan generationsväxlingen och kompetensöverföringen ske på ett smidigt och bra sätt.
 • De får ett kvalificerat extrajobb på schyssta villkor.
 • De får ett jobb som är relevant för studierna, och som ger dem ett sammanhang.
 • De får in en fot på en arbetsmarknad där jobbutsikterna ser mycket goda ut.
 • De får tillgång till en mentor, chans att vässa sitt CV och bygga upp ett nätverk.
 • Arbetsuppgifterna ska vara kvalificerade och ha koppling till de pågående studierna. Fundera på vad ni har behov av att få hjälp med? Vilken utbildning ska studentmedarbetaren läsa?
 • Ju tydligare uppdrag, desto bättre för er båda. Tänk också på att studenten bör få så bra och relevant arbetslivserfarenhet som möjligt för att känna sig motiverad att stanna kvar efter slutförda studier.
 • Arbetstiden bör vara flexibel så att arbetet inte inkräktar på studierna. Arbetet ska
  gå att kombinera med heltidsstudier, även om heltidsstudier inte är något formellt krav. Fundera på om arbetet kan utföras utanför arbetsplatsen, exempelvis på distans? Behöver arbetsuppgifterna utföras dagtid, eller kan det utföras på kvällar och helger?
 • För att ge studentmedarbetaren en bra start och chans att komma in i arbetet ska
  du som arbetsgivare utse en mentor. Mentorn ska stötta, förmedla yrkeskunskaper och följa upp studentens arbete och utveckling. Det finns inga formella krav på mentorn, men det är naturligtvis viktigt att personen har ett intresse av att förmedla sitt yrkeskunnande.
 • Arbetstiden är begränsad till högst 15 timmar i genomsnitt per vecka och termin. Förläggningen av arbetstiden behöver ske i dialog med studentmedarbetaren. I praktiken kan det innebära 5 timmar en vecka och 25 timmar en annan, beroende på hur intensivt skolarbetet är i olika perioder.
 • Studentmedarbetaren får en särskild tidsbegränsad anställning, det vill säga varken vikariat eller en allmän visstidsanställning, och tiden tillgodoräknas inte heller tidsmässigt för företrädesrätt eller tillsvidareanställning.
 • Anställningen gäller en termin i taget. Om du vill erbjuda studentmedarbetaren en anställning under sommaren är det anställningsvillkor enligt Allmänna bestämmelser (AB) eller annat tillämpligt avtal som ska användas.
 • Studentmedarbetaren ersätts med timlön för det uppdrag denne utför. Det är som för övriga medarbetare individuell lön baserat på kompetens, erfarenhet och svårighetsgrad på tjänsten.
 • Du ska veta att studentmedarbetaren är försäkrad på motsvarande sätt som dina andra medarbetare.
 • Det är möjligt att anställa någon som studentmedarbetare även om du har personer inom din verksamhet som har företrädesrätt.
 • Även om studentmedarbetaren har en tidsbegränsad anställning så kan du avsluta anställningen tidigare än anställningen löper ut. Det kan du göra utan att det föreligger saklig grund. I ett sådant fall föreligger en månads uppsägningstid. Även studentmedarbetaren kan avbryta sin anställning i förtid med en månads uppsägningstid.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting